STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

https://mega.nz/#!q8hzyAKT!IyTqPDfcS0XWJ5XeXzQxy2gOnwJNSwJCB0_cZxCwDx0