STT

TÊN EXCEL

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

File Excel tính toán ổn định mái dốc

1. https://www.fshare.vn/file/W5PX7XTZA7UC

Hoặc link sau là 1: 

2. https://drive.google.com/file/d/0B7L6oFTuFZQvOUtKVDNPby1CRDg/view