STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Cống tròn kết hợp kè độ dốc 20% và 40%

https://mega.nz/#!qophGDSb!lLCHAUgNygoxF6QjzLzt0SbXll1KaOCVdSJeyqfWQ74