STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Cống hộp 1x1m đầy đủ cả bản quá độ và khối lượng tham khảo

https://mega.nz/#!v4BlDJID!4Yq8bKCGCRtB_n1epllQ8ZG27hbAuql8apcqVhm-yu0