STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng dân dụng Khách sạn 12 tầng ĐHBK - HCM

https://mega.nz/#!msBn1I5Q!4I656j9z8xy7uiwSKpURz32nuoBtjr2hhcMCo-b138Y