File do thành viên https://www.facebook.com/chien.vu.58 chia sẻ

STT

TÊN FILE 

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Excel tiến độ thi công hay dùng làm tiến độ trong dự thầu

https://drive.google.com/file/d/0B1Up56amWDB0bkEyVzItdHdxVEU/view