STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

60 bản vẽ biện pháp thi công hạ tầng (đào đất, cống, rãnh, lát hè, tuynen, ép cừ....)

https://drive.google.com/file/d/0B1nKJRhj4EC-WnZWS2txWGYzLXc/view

Link Fshare: https://www.fshare.vn/file/74PV2ELF2QC6