STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Đồ án bê tông cốt thép 1 và 2 tham khảo 

https://mega.nz/#!P5h1Eb6C!nvnuPGDHDaB_dp6-jVHJT4eGB7tNInAhCV73RY-3KsI