STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Nhà 6x8.5m 5 tầng, có cả file Etab và Excel tính toán - Chỉ có Kiến Trúc + Kết Cấu

https://mega.nz/#!L5ARVICb!1sbvydgePpdUXz4NuqF2qlijFQpmC3f4rOiWmrpWEGY