STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Nhà Nghỉ 4 tầng, móng băng

https://mega.nz/#!blZFmQzR!KO5GadkEeKYuaoAw3JXF-jHw1Z7FYqJBml-TaWijqu8