STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Nhà cấp 4 kích thước 8.5x13m: 01 tầng

https://mega.nz/#!f4QnACbQ!a454zFrEClXeeRoc96PUqBne6rZxgGkizaYL5MbN1zs

         02 

Nhà cấp 4 kích thước 4x10m: 01 tầng  
 

Nhà cấp 4 kích thước 8.5x13m: 01 tầng