STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Biệt thự - Chỉ có kiến trúc

https://mega.nz/#!25hD1BxC!nWWh-kzQsDCJdvyqfRjEDDDPx-cqP0NaS7s37NjepNA