STT

TÊN FILE BẢN VẼ + THUYẾT MINH

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

Thi công cột

https://mega.nz/#!ipYxmCgD!sytDi8HOkdCtk3LJ-L9WEKd7-PDUwbSTJV5qTGt3wEs

02 Lát nền

https://mega.nz/#!zsxWVTgJ!PzcpOLgSrGejzYH_bcfXGfOfdrtmqZfFSSv8n-m1NTw

03 Thi công WC

https://mega.nz/#!K1JEjRAS!IFqkVNI07WVzCZGbYKpvKfxUuwHClMJCDIjRyAlU4-E

04 Trát tường https://mega.nz/#!ywQHFLbC!HVuFapF_yoEfvJ4gt3S2lGLNLLQL30O305b0lCTazW0
05 Hoàn thiện ngoài https://mega.nz/#!W4wnVKZb!yVXyrDY8e8vSsdVCHkQaBO2A_m9eVcoFWa-kpX2-_-o
06 Sàn mái https://mega.nz/#!f4IADAJB!ycdRtQb2N3SVvwxKm3WPy_oL2E1zts6WLr76boxb48A
07 Phân chia đợt trong thi công https://mega.nz/#!7gAg1RjA!bCri2fgoraABG3dPOQ2OQDoyjl_yKnxFUleKv-aaNc0
08 Biện pháp thi công cầu thang https://mega.nz/#!PlBWSQaD!ASNKVQW-m-VMkwH5O2fZqkbTu4UnDwLawIz2TQTAxQM
09 Ván khuôn Móng https://mega.nz/#!L4x2iZaR!Xr_5qlfTQsLy3SAmoKy5mZn75_KaBTjISIE1MJ0Le14
10 Vệ sinh môi trường https://mega.nz/#!6oJyWSoY!DOIUSjG3phfMfJODTewKdA4tGD4kcpmcKCDkrQxPfJw
11 Côp pha hình chữ nhật https://mega.nz/#!K8B2mYTZ!N7L3wAF4fwikP2vmQT5DaQvOO5HK44qzqUOsT4IDL3Y
12 Cốp pha Dầm, sàn mái  https://mega.nz/#!nkBkRZDa!KgQO0b5GPqv7gOueliXWu1VaF9MT3JNwBhZQGNinMF8
13 Xây, ốp lát  https://mega.nz/#!PwIXjCTY!vS6HmSU7qu62h_mGwhMKTDLMKZqracdHvWwDOq1nOpg
14 Đào đất móng https://mega.nz/#!Shoi1SaY!53EQ278nH646yfoTRi1AwtUjUgd-yOn2BaRPbjZtSeg
15 Thi công cọc https://mega.nz/#!P9ZH0CZL!j4AM05bMEigO6fOZAbBR7z5-wKIcV1P58I8WCIGw6OI
16 Lắp dựng Panen San Nhà https://mega.nz/#!bxJAnQ5T!D8z1F86QD7ojQCBL7cFgK7Adq7cXUe6ZhndNAhuYfcU