STT

TÊN FILE 

LINK DOWN, PASS: thietkeduong.com

01

102 Mẫu dự toán: Cầu, đường, xây dựng trường học, cải tạo, trạm BTS, camera, điều hòa...

https://docs.google.com/uc?id=0B6i2z9DyFEZJUzVSZnFYcENzWm8&export=download

Hoặc link: https://www.fshare.vn/file/QYG2MN7PO31O

02

Đề cương và File thực hành Đào tạo dự toán, dự thầu chuyên cho: Cầu, đường

 

http://thietkeduong.com/du-toan-cau-duong.html

03

Đề cương và file Thực hành  Đào tạo dự toán, dự thầu chuyên cho: Xây dựng dân dụng http://thietkeduong.com/du-toan-xay-dung-dan-dung.html

04

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình http://thietkeduong.com/hs-hoan-cong.html

05

Hợp đồng & Thanh quyết toán công trình http://thietkeduong.com/lop-hop-dong-thanh-quyet-toan.html