CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG THÔNG MINH ( ITS).

 

I.                   TNG QUAN V HỆ THỐNG ĐƯỜNG B VIT NAM.

II.                CÁC HÌNH THC THU PHÍ ĐƯỜNG B HIN NAY.

1.     Hệ thống thu phí kín.

2.      Hệ thống thu phí mở một dừng.

3.     Hệ thống thu phí mở không dừng: Công nghệ DSRC (Dedicated Short Range Communication).

4.     Công nghệ RFID.

5.     Hệ thống thu phí điện tử (ETC).

6.     Công nghệ giao thông thông minh (ITS).

III.           GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH.  (Intelligent Transport Systems – ITS)

1.     Thông tin chung về ITS.

2.     Mục đích sử dụng và phát triển ITS.

3.     Vai trò của ITS:

- Giảm thiểu tai nạn giao thông,

- Giảm thiểu ùn tắc giao thông,

- Giảm ô nhiễm môi trường,

- Giảm giá thành vận chuyển,

- Tăng hiệu quả vận chuyển,

- Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đi lại.

4.     Sự cần thiết và khả năng áp dụng ITS vào Việt Nam.

5.     Hệ thống thiết bị sử dụng trong ITS.

6.     Một số cơ cấu vận hành ITS trên đường cao tốc.

IV.             KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ BẰNG ITS.

 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ TRÊN TUYẾN QUỐC LỘ 5 HÀ NỘI - HẢI PHÒNG.

 

I.                   GII THIU V TUYN ĐƯỜNG B HÀ NI - HI PHÒNG

1.     Vai trò của tuyến Quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng.

2.     Các yếu tố kỹ thuật của tuyến.

3.     Lưu lượng giao thông trên tuyến.

II.                THC TRNG CÔNG TÁC THU PHÍ ĐƯỜNG B TUYN QUỐC LỘ 5 HÀ NI - HI PHÒNG.

1.                 Giới thiệu hệ thống thu phí trên tuyến

2.                 Hiện trạng hoạt động của hệ thống thu phí trên tuyến

3.                 Những bất cập cơ bản của hệ thống thu phí hiện tại trên tuyến

4.                 Sự cần thiết phải hiện đại hóa công nghệ thu phí trên tuyến

III.              ĐÁNH GIÁ CHUNG V CÔNG TÁC THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ TUYẾN QUỐC LỘ 5 HÀ NỘI - HẢI PHÒNG.

IV.              SO SÁNH ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP THU PHÍ TRUYỀN THỐNG VỚI PHƯƠNG PHÁP THU PHÍ GIAO THÔNG THÔNG MINH ITS.

 

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ BẰNG CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG THÔNG MINH ETC.

 

I.                   HỆ THỐNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ KHAI THÁC GIAO THÔNG THÔNG MINH

1.        Tổng quan

2.        Trung tâm điều hành

3.        Hệ thống quản lý giao thông

4.        Hệ  thống  thu phí

5.        Hệ thống quản lý xe quá tải, xe quá khổ

6.        Phần mềm trung tâm

7.        Bộ phận thông tin/ điện

8.        Thống kê các thiết bị cần thiết

II.                BỐ TRÍ THIẾT BỊ QUẢN LÝ HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH CHO TUYẾN QUỐC LỘ 5 HÀ NỘI – HẢI PHÒNG.

1.     Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến Quốc lộ 5 Hà Nội – Hải Phòng.

2.Bố trí hệ thống giao thông minh trên Quốc lộ 5 Hà Nội – Hải Phòng.

3.     Các giải pháp kỹ thuật khác.

4.     Hệ thống quản lý xe quá tải quá khổ.

III.              KHẢ NĂNG TÍCH HỢP VỚI CÔNG NGHỆ (ITS) KHU VỰC PHÍA BẮC.

IV.              KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ